Badtunna av metall eller trä?

Badtunna av metall eller trä?

En syn som blivit vanligare och vanligare i svenska trädgårdar under senare år är badtunnorna. Dessa hybrider av badkar och pooler har blivit omåttligt populära, inte minst för att man med hjälp av eluppvärmning eller vedeldning kan använda dem även på vintern, ett badnöje som vi sällan annars upplever i vårt kalla land.

De senaste årens utveckling har bidragit till en mångfald av olika modeller från olika tillverkare, och det är ofta inte så lätt att veta vad man ska hålla utkik efter, och vad som passar ens egna behov bäst. Bara för att grannen har en speciell modell, betyder det nämligen inte att just den modellen är bäst för dig. Valet av badtunna bör i stor grad bero på vilka förutsättningar som finns på din tomt, samt vilka badvanor du och din familj har och förväntas ha i framtiden

Det största valet för många som ska köpa badtunna handlar om valet av material. Det finns nämligen både badtunnor av trä och badtunnor av metall. Båda har sina för- och nackdelar, även om tillverkarna såklart är duktiga på att bara sälja in fördelarna med sina produkter. Absolut vanligast är fortfarande trätunnor, men metalltunnorna har ökat i popularitet under senare år. Frågor har väckts kring hygienen i badtunnorna, speciellt i de av trä eftersom bakterier gärna fastnar och trivs i träets porer. En snabb och enkel lösning är att sätta in en insats av plast, något som många numera väljer att göra. Då spelar det ingen större roll om man har en badtunna av metall eller trä.

Hur uppnår jag bra vattenvård?

Det finns idag olika sätt att hålla ditt vatten sunt. Med hjälp av klorering, halobrom och syre kan du få ett hälsosamt vatten. Väljer du klorering kan du dagsklorera, chokklorera eller veckoklorera. Väljer du halobrom kan du dosera efter behov. Väljer du syre är det vanligt med veckovis desinfektion.

Hur fungerar då dessa olika desinfektionstekniker?

Med dagsklorering får du den effektivaste metoden. Du desinficera ditt poolvatten med kalciumhypoklorit i små tabletter som löser sig sakta och avger klor till ditt poolvattnet. Kloret placeras i bräddavloppet eller i en flytande dispenser.

Med chockklor får du samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i ditt poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer dock vattnets pH-värde. Så för att få ett normalt pH-värde bör du använda pH-sänkande medel varje vecka eller efter varje chockklorering.

Med veckoklorering får du långtidsverkande triklorisocyanursyra. För att desinficera använder du tabletter om 200 g som du sakta låter smälta i en dispenser. En tablett till 20 m3 vatten brukar räcka i en vecka. Du bör sedan kontrollera fritt klor med testset. Om värdet skulle ligga under 1,0 ppm (mg/l) bör du tilläggsklorera med chockklor.

Tänk på att dosering med veckoklor inte rekommenderas överallt i landet. I områden med relativt hårt vatten, som t.ex. delar av Uppland, Bergslagen, Gotland och Skåne är detta mer fördelaktigt. Veckoklor innehåller ett klorstabiliseringsmedel, även kallad cyanursyra, men ingen kalk, vilket kan bidra till att kalciumhårdheten ökar och leda till en eventuell kalkutfällning i poolen. Använder du veckoklor rekommenderar vi dig att regelbundet chockklorera med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker också vattnets pH- värde, vilket bör balanseras med chockklor.

Med halobrom får du desinfektionsmedel som likar klor men som är mer fördelaktigt. Halobrom kan användas omväxlande eller samtidigt med klor. Halobrom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor. Medlet luktar inte och för SPA-bad är detta mer fördelaktigt. För allergiska personer mot klor är halobrom ett bra alternativ. Bromtabletter doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator. Använder du poolen ofta kan du behöva desinfektera poolen oftare. Då är det viktigt att du mäter bromhalten regelbundet med testset så du kan kolla nivån.

Med veckosyre får du ett klorfritt desinfektions medel. Med hjälp av koncentrerat aktivt syre, som desinficerar slipper du en obehaglig lukt. Använder du dig av veckosyre bör du filtrera vattnet extra rent med hjälp av flockningsmedel och kontrollera algerna kontinuerligt med algmedel samt hålla koll på pH-värdet så att det ligger runt 7,2 och 7,6.

Pool

Idag blir det allt vanligare att vi människor skaffar oss pool. Poolen ger oss möjlighet till flykt från vardagens stress och ger oss rekreation.

Det finns flera olika pooler att välja bland på marknaden idag. Det finns pooler som är ovan mark som under mark. Markpoolen är den vanligaste poolen. Det stora utbudet av olika poolmodeller ger dig friheten att välja den pool som passar dina behov. Det finns färdiga modeller att välja bland samtidigt som du själv kan välja den storlek som passar dig.

Funderar du på att köpa pool bör du tänka på följande först:

  • Var ligger din tomt? Finns hinder med bygget?
  • Vilken typ av pool kan du ha?
  • Hur stor bör och kan din pool vara?
  • Var bör du placera din pool utifrån möjligheter till skydd mot insyn, uterum med mera?
  • Rådfråga med kommunen innan du begär bygglov.
  • Läs noggrant Boverkets rekommendationer för hur ditt poolbygge får utföras.
  • Räkna noggrant på utgifterna för bygget och för kommande utgifter efter bygget.

Genom att tänka igenom dessa punkter noggrant först har du säkrat dig en tryggutgångspunkt. Det är viktigt för din egen säkerhet att du har full koll på ditt bygge och att din ekonomi täcker upp för utgifterna.

Vill du ha en lyxig pool med mosaik får du betala betydligt mer pengar än om du väljer en dukpool. Dukpooler är de som är vanligast och tåligast. De är anpassade efter vårt nordiska klimat. Gillar du inte duken och vill ha mosaik kan alternativet mosaikfärgad duk vara att föredra. Då slipper du betala en större summa pengar och din pool blir mer hållbar.

Tomten och läget avgör designen och storleken på poolen. Bor du på en mindre yta är en pool med brutna hörn att rekommendera eftersom den skapa mer yta utanför poolen. Har du mycket sluttande tomtmark som inte går att fylla kan en pool ovan mark vara ett bättre alternativ. Önskar du ett trädräcke eller stenar runt poolen bör du tänka på att dessa bör vara minst två meter vid sina av poolen på två sidor så att det inte blir för trångt. Vill du kunna placera solstolar eller trädgårdsmöbler för grillning med mera är detta viktigt att tänka på innan du börjat med ditt bygge.

Vattenbalans

För att få ditt poolvatten i balans bör du ha kolla på följande faktorer: alkalinitet, pH, hårdhet och avkalkning. Har du uppnått balans kan du vara säker på att ett onödigt slitage på poolen undviks och att du får ett sundare vatten att bada i.

Med alkalinitet menas ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av hydroniumjoner utan att reagera med en kraftig pH-sänkning. Detta är enkelt utryckt ett mått på vattnets buffertkapacitet. Är du rädd för att din pool kan vara försurad kan det vara bra att mäta dess alkalinit. För låg alkalinitet gör att pH-värdet kan sjunka eller stiga hastigt vilket ger ett svårkontrollerat pH. För hög alkalinitet gör det svårt att reglera pH-värdet och man behöver större mängder pH reglerande kemikalier för att justera pH-värdet. Med hjälp av alkalinitsprodukter kan du få medel som verkar som pH-broms.

Med pH menas ett logaritmiskt mått på surhet. Med detta mått mäter man aktiviteten av vätejoner i vattnet. Vatten med lågt pH-värde är surt och vatten med högt värde är basiskt. Har vattnet pH 7 är det neutralt. Ett stabilt pH gör att desinfektionsmedel till din pool fungerar och möjliggör ett rent och klart badvatten.

Med hårdhet menas ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller. Det är främst kalcium- och magnesiumjoner som mäts. Badvatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Badvatten med låg halt av mineraler kallas mjukt vatten. Med hjälp av rätt produkter kan du reglera badvattnets hårdhet.

Med avkalkning menas att man gör rent vatten från kalk. Har du mycket kalkavlagringar i poolen får du en högre energiförbrukning än du egentligen behöver. Detta beror på att avlagringarna har en värmeisolerande effekt, vilket i praktiken innebär att det tar längre tid för vattnet att värmas upp. Om du har mycket kraftiga kalkavlagringar märker du att det tar för lång tid att få hett vatten. Med hjälp av avkalkningsprodukter kan du kalka av din pool och slippa onödiga utgifter.