Hur uppnår jag bra vattenvård?

Det finns idag olika sätt att hålla ditt vatten sunt. Med hjälp av klorering, halobrom och syre kan du få ett hälsosamt vatten. Väljer du klorering kan du dagsklorera, chokklorera eller veckoklorera. Väljer du halobrom kan du dosera efter behov. Väljer du syre är det vanligt med veckovis desinfektion.

Hur fungerar då dessa olika desinfektionstekniker?

Med dagsklorering får du den effektivaste metoden. Du desinficera ditt poolvatten med kalciumhypoklorit i små tabletter som löser sig sakta och avger klor till ditt poolvattnet. Kloret placeras i bräddavloppet eller i en flytande dispenser.

Med chockklor får du samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i ditt poolvattnet. Dagsklor och chockklor höjer dock vattnets pH-värde. Så för att få ett normalt pH-värde bör du använda pH-sänkande medel varje vecka eller efter varje chockklorering.

Med veckoklorering får du långtidsverkande triklorisocyanursyra. För att desinficera använder du tabletter om 200 g som du sakta låter smälta i en dispenser. En tablett till 20 m3 vatten brukar räcka i en vecka. Du bör sedan kontrollera fritt klor med testset. Om värdet skulle ligga under 1,0 ppm (mg/l) bör du tilläggsklorera med chockklor.

Tänk på att dosering med veckoklor inte rekommenderas överallt i landet. I områden med relativt hårt vatten, som t.ex. delar av Uppland, Bergslagen, Gotland och Skåne är detta mer fördelaktigt. Veckoklor innehåller ett klorstabiliseringsmedel, även kallad cyanursyra, men ingen kalk, vilket kan bidra till att kalciumhårdheten ökar och leda till en eventuell kalkutfällning i poolen. Använder du veckoklor rekommenderar vi dig att regelbundet chockklorera med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker också vattnets pH- värde, vilket bör balanseras med chockklor.

Med halobrom får du desinfektionsmedel som likar klor men som är mer fördelaktigt. Halobrom kan användas omväxlande eller samtidigt med klor. Halobrom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor. Medlet luktar inte och för SPA-bad är detta mer fördelaktigt. För allergiska personer mot klor är halobrom ett bra alternativ. Bromtabletter doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator. Använder du poolen ofta kan du behöva desinfektera poolen oftare. Då är det viktigt att du mäter bromhalten regelbundet med testset så du kan kolla nivån.

Med veckosyre får du ett klorfritt desinfektions medel. Med hjälp av koncentrerat aktivt syre, som desinficerar slipper du en obehaglig lukt. Använder du dig av veckosyre bör du filtrera vattnet extra rent med hjälp av flockningsmedel och kontrollera algerna kontinuerligt med algmedel samt hålla koll på pH-värdet så att det ligger runt 7,2 och 7,6.

Kommentarer inaktiverade.