Vattenbalans

För att få ditt poolvatten i balans bör du ha kolla på följande faktorer: alkalinitet, pH, hårdhet och avkalkning. Har du uppnått balans kan du vara säker på att ett onödigt slitage på poolen undviks och att du får ett sundare vatten att bada i.

Med alkalinitet menas ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av hydroniumjoner utan att reagera med en kraftig pH-sänkning. Detta är enkelt utryckt ett mått på vattnets buffertkapacitet. Är du rädd för att din pool kan vara försurad kan det vara bra att mäta dess alkalinit. För låg alkalinitet gör att pH-värdet kan sjunka eller stiga hastigt vilket ger ett svårkontrollerat pH. För hög alkalinitet gör det svårt att reglera pH-värdet och man behöver större mängder pH reglerande kemikalier för att justera pH-värdet. Med hjälp av alkalinitsprodukter kan du få medel som verkar som pH-broms.

Med pH menas ett logaritmiskt mått på surhet. Med detta mått mäter man aktiviteten av vätejoner i vattnet. Vatten med lågt pH-värde är surt och vatten med högt värde är basiskt. Har vattnet pH 7 är det neutralt. Ett stabilt pH gör att desinfektionsmedel till din pool fungerar och möjliggör ett rent och klart badvatten.

Med hårdhet menas ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller. Det är främst kalcium- och magnesiumjoner som mäts. Badvatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Badvatten med låg halt av mineraler kallas mjukt vatten. Med hjälp av rätt produkter kan du reglera badvattnets hårdhet.

Med avkalkning menas att man gör rent vatten från kalk. Har du mycket kalkavlagringar i poolen får du en högre energiförbrukning än du egentligen behöver. Detta beror på att avlagringarna har en värmeisolerande effekt, vilket i praktiken innebär att det tar längre tid för vattnet att värmas upp. Om du har mycket kraftiga kalkavlagringar märker du att det tar för lång tid att få hett vatten. Med hjälp av avkalkningsprodukter kan du kalka av din pool och slippa onödiga utgifter.

Kommentarer inaktiverade.